nadpis

Svetelná tabuľa WRESTLING 30sROZMERY: 130 x 70 x 5 cm
VÁHA: 6 kg
SKÓRE: 0 - 99, výška čísel je 18 cm
ČAS: 0 - 99:59 min., pripočítavanie / odpočítavanie, 30 s automatický klaksón výška čísel je 18 cm
VLASTNOSTI: penalty
OVLÁDANIE: diaľkové ovládanie
NAPÁJANIE: 230/ 12V DC / 4 A DC


CENA: na požiadanie.