nadpis

Svetelná tabuľa SOFTBALLROZMERY: 150 x 150 x 5 cm
VÁHA: 7 kg
SKÓRE: 0 - 99, výška čísel je 25 cm
INNING: 0 - 19, runs, strike, ball, out
OVLÁDANIE: diaľkové ovládanie
NAPÁJANIE: 230/ 12V DC


CENA: na požiadanie.