nadpis

Svetelná tabuľa RUGBYROZMERY: 185 x 100 x 5 cm
VÁHA: 8 kg
SKÓRE: 0 - 99(199), výška čísel je 33 cm
ČAS: 0 - 99:59 min., výška čísel je 33, 18 cm
LED: červené s vysokou svietivosťou
OVLÁDANIE: diaľkové ovládanie
NAPÁJANIE: 230/ 12V DC / 3,3 A DC


CENA: na požiadanie.