nadpis

Svetelná tabuľa FISTBALLROZMERY: 185 x 100 x 5 cm
VÁHA: 6 kg
SKÓRE: 0 - 19, sety 0 - 9, výška čísel je 33 cm
OVLÁDANIE: diaľkové ovládanie
NAPÁJANIE: 230/ 12V DC / 4 A DC


CENA: na požiadanie.